Wpływ autorytetu – definicja

Jeżeli uważam, że jesteś autorytetem, to chętniej spełnię twoją prośbę.

Przykłady wykorzystywania w marketingu i reklamie:

  • Częstym przykładem wykorzystywania reguły wpływu autorytetu są reklamy leków i wyrobów medycznych. Od 2022 roku przepisy w Polsce zabraniają, by w takich reklamach pojawiali się lekarze oraz aktorzy przebrani za lekarzy (patrz przypis 3.), ale twórcy reklam dalej kreatywnie korzystają z tej reguły wpływu.
    Ciekawym przykładem jest reklama leku przeciwbólowego, gdzie rekomenduje go strażak, czyli przedstawiciel zawodu powszechnie szanowanego i godnego zachowania. W tej reklamie dodatkowo autorytet podkreślony jest przez mundur:
  • polecane przez „Instytut XYZ”;

Bibliografia:

  1. Cialdni, R.(2000) Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka. (B. Wojciszke – tłum.) Gdańsk: GWP (Rok oryginalnej publikacji 1993)
  2. Dolinski, D. (2008) Techniki wpływu społecznego. Warszawa: SCHOLAR
  3. https://www.rp.pl/konsumenci/art39311501-zakaz-udzialu-lekarzy-w-reklamach-lekow-nil-chce-jego-poszerzenia
Przeczytaj także: