NLP czyli Programowanie Neurolingwistyczne (ang. neuro-linguistic programming) można zdefiniować bardzo ogólnie jako zbiór technik, z zakresu różnych nauk społecznych i pokrewnych, które prowadzą do określonych celów. Celami tymi mogą być albo wywarcie na kimś określonego wpływu, albo zmiana w sobie (czyli de facto wywarcie wpływu na siebie). Nawiązując do nazwy, jest to programowanie otoczenia bądź siebie.

Do pierwszej grupy, którą będę nazywał techniki wpływu NLP zaliczyć można m.in.:

  • presupozycje
  • wykorzystanie partykuły 'nie’
  • metafory
  • kotwiczenie
  • wykorzystanie sub-modalności
  • raport
  • przeramowanie

Do drugiej grupy, którą można określić techniki motywacyjne NLP, zawierają m.in.:

  • afirmacje
  • modelowanie
Przeczytaj także: