Odwoływanie się do społecznego dowodu słuszności przez partie polityczne w kampanii parlamentarnej 2023.

Reguła wpływu społeczny dowód słuszności jest bardzo potężna. Budowanie poczucia, że jakieś zachowanie lub sposób myślenia są powszechne sprawia, że wiele ludzi zaczyna myśleć, że takie zachowanie i sposób myślenia jest prawidłowe, co pomaga ich przekonać do swych racji.

Politycy oraz ich doradcy z zakresu marketingu i wizerunku doskonale znają ten mechanizm co widzimy w wielokrotnym odwoływaniu się do niego podczas kampanii, między innymi poprzez:

  • występowanie liderów partii za tłumem działaczy z transparentami;
  • spotkania wyborcze, na które przywożeni są zwolennicy danej partii;
  • organizowanie zbiorowych wydarzeń (konwencje, marsze itp.)

Zdjęcia zbiorowości na stronach internetowych

O tym jak silny jest to mechanizm świadczy powszechność jego stosowania przez partie polityczne na stronach internetowych.

Okazuje się, że 4 na 6 ogólnopolskich komitetów wyborczych pokazuje zdjęcia z tłumami zwolenników już na samym początku strony głównej swojej partii.

Przedstawię teraz screeny ze startowych stron głównych wszystkich komitetów (wszystkie dostępy do stron odbyły się dnia 9.10.2023).

Najbardziej ten trend jest widoczny u dwóch najpopularniejszych ugrupowań czyli u PO i PiS, a także na stronie internetowej komitetu Trzecia Droga.

strona www po
strona www pis
strona www trzecia droga

Nieco gorzej wpisuje się w tę technikę strona Bezpartyjnych samorządowców:

strona www bezpartyjni samorządowcy

Z kolei na stronach Lewicy Razem oraz Konfederacji do społecznego dowodu się nie odwołują:

strona www lewicy
strona www konfederacji

Natomiast już sama Partia Razem, na slajderze strony startowej umieszcza zdjęcie przedstawiające dużą grupę ludzi:

strona www razem

Więcej o regule wpływu społeczny dowód słuszności znajdziecie klikając w ten link.

Dodaj komentarz