Autoprezentacja może być definiowana, jako: proces kontrolowania sposobu w jaki widzą nas inni (za: Leary, 2007). Innymi słowy przez autoprezentację, można rozumieć całokształt komunikatów jakie „wysyłamy” swoją osobą do otoczenia, w celu przekazania określonego wizerunku siebie.

Komunikaty te mogą być dwojakiego rodzaju:

  • werbalne;
  • niewerbalne;

Komunikaty niewerbalne dodatkowo możemy podzielić na:

  • mimikę;
  • gesty;
  • postawę i ubiór;
  • kontekst;

Co dobrze ilustruje poniższy rysunek:

podział komunikacji niewerbalnej

Niektóre techniki autoprezentacyjne:

pławienie się w odbitym blasku
opis siebie
wyrażanie postaw
publiczne atrybucje
pamięć i zapominanie
zachowania niewerbalne
kształtowanie swojego otoczenia


Bibliografia:

  1. Leary M. (2007) Wywieranie wrażenia na innych – O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP
Przeczytaj także: