Skuteczności techniki liczy się każdy grosz (ang. even a penny will help) dowiedli Robert Cialdini oraz David Schroeder (1976, za: Doliński 2008). W eksperymencie ich pomysłu, badacze przedstawiali się jako członkowie Amerykańskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem i zbierali datki na walkę z tą chorobą. Wykazano, że w przypadku, gdy prośba kończyła się zdaniem „liczy się każdy grosz” 21% więcej badanych sięgało do swojej kieszeni niż w grupie kontrolnej (odpowiednio 50% i 29%). Dodatkowo, okazało się, że średnia wysokość datków jest prawie taka sama, dlatego w warunku eksperymentalnym (z komunikatem „liczy się każdy grosz”) zebrano znacznie więcej pieniędzy.

grosz

Liczy się każdy grosz
Jeżeli podczas zbiórki pieniędzy prośbę zakończysz zdaniem „liczy się każdy grosz”, istnieje większe prawdopodobieństwo, że prośba zostanie spełniona.Jest to technika bardzo społecznie użyteczna, ponieważ w istotny sposób może zwiększać dochody różnorodnych instytucji charytatywnych. Stosowanie tej techniki może także zwiększać gotowość ludzi do przekazywania swojego 1% podatku na organizacje pozarządowe, co jednak nie zostało dotąd przetestowane.

Istnieje pewne ryzyko związane z tą techniką. Mianowicie może ona być wykorzystywana przez naciągaczy podszywających się pod instytucje charytatywne. Dlatego nawet gdy słyszymy liczy się każdy grosz, warto się zreflektować i sprawdzić komu te grosze przekazujemy.

WAŻNE: technika działa najlepiej jako sformułowany werbalnie komunikat.

Mechanizmy działania:
1) łatwiej spełnić małą prośbę niż dużą;
2) nie możemy sobie powiedzieć „nie stać mnie” – trudniej się usprawiedliwić przed samym sobą i innymi, za nieudzielnie pomocy.

Przykłady wykorzystywania:

  • j.w. – zbiórki charytatywne;
  • przy zbieraniu podpisów (?) – nie spotkałem się z tego typu działaniem, ale technika zdaje się być potencjalnie pożyteczna w takich sytuacjach;
  • przy zachęcaniu ludzi do głosowania – akcja „liczy się każdy głos”. (Chociaż po wyborach samorządowych z 2014 roku, gdzie stwierdzono bardzo dużą liczbę głosów nieważnych, hasło to nieco straciło na wadze.)

Bibliografia:

1) Doliński, D. (2008) Techniki wpływu społecznego. Warszawa: SCHOLAR