Spis treści

  1. Dowody na skuteczność
  2. Liczy się każdy grosz – definicja
  3. Mechanizmy działania
  4. Przykłady wykorzystywania

Dowody na skuteczność

Skuteczności techniki liczy się każdy grosz (ang. even a penny will help) dowiedli Robert Cialdini oraz David Schroeder (1976, za: Doliński 2008). W eksperymencie ich pomysłu, badacze przedstawiali się jako członkowie Amerykańskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem i zbierali datki na walkę z tą chorobą. Wykazano, że w przypadku, gdy prośba kończyła się zdaniem „liczy się każdy grosz” 21% więcej badanych sięgało do swojej kieszeni niż w grupie kontrolnej (odpowiednio 50% i 29%). Dodatkowo, okazało się, że średnia wysokość datków jest prawie taka sama, dlatego w warunku eksperymentalnym (z komunikatem „liczy się każdy grosz”) zebrano znacznie więcej pieniędzy.

grosz


Liczy się każdy grosz – definicja

Jeżeli podczas zbiórki pieniędzy prośbę zakończysz zdaniem „liczy się każdy grosz”, istnieje większe prawdopodobieństwo, że prośba zostanie spełniona.



Jest to technika bardzo społecznie użyteczna, ponieważ w istotny sposób może zwiększać dochody różnorodnych instytucji charytatywnych. Stosowanie tej techniki może także zwiększać gotowość ludzi do przekazywania swojego 1% podatku na organizacje pozarządowe, co jednak nie zostało dotąd przetestowane.

Istnieje pewne ryzyko związane z tą techniką. Mianowicie może ona być wykorzystywana przez naciągaczy podszywających się pod instytucje charytatywne. Dlatego nawet gdy słyszymy liczy się każdy grosz, warto się zreflektować i sprawdzić komu te grosze przekazujemy.

WAŻNE: technika działa najlepiej jako sformułowany werbalnie komunikat.

Mechanizmy działania

  1. Łatwiej spełnić małą prośbę niż dużą;
  2. Nie możemy sobie powiedzieć „nie stać mnie” – trudniej się usprawiedliwić przed samym sobą i innymi, za nieudzielnie pomocy.

Przykłady wykorzystywania

  • j.w. – zbiórki charytatywne;
  • przy zbieraniu podpisów (?) – nie spotkałem się z tego typu działaniem, ale technika zdaje się być potencjalnie pożyteczna w takich sytuacjach;
  • przy zachęcaniu ludzi do głosowania – akcja „liczy się każdy głos”.

Bibliografia:

1) Doliński, D. (2008) Techniki wpływu społecznego. Warszawa: SCHOLAR

Przeczytaj także: