Imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta:
Postępuj zawsze według takiej maksymy, abyś mógł zarazem chcieć, by stała się ona podstawą powszechnego prawodawstwa.

(niem. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.)

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa obowiązuje z definicji głównie członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), ale można go traktować jako wykładnię etyczną dla wszystkich psychologów.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa