Imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta:
Postępuj zawsze według takiej maksymy, abyś mógł zarazem chcieć, by stała się ona podstawą powszechnego prawodawstwa.

(niem. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.)

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa obowiązuje z definicji głównie członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), ale można go traktować jako wykładnię etyczną dla wszystkich psychologów.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa

Przeczytaj także:
Techniki wpływu społecznego

Wpływ społeczny zdefiniować można jako proces, w wyniku którego dochodzi (u jednostki) do zmian w zachowaniach, postawach, doświadczanych emocjach czy Czytaj więcej

Wybicie z rutyny

Spis treści: Wstęp Wybicie z rutyny - definicja Przykłady wykorzystywania Wstęp Pełna nazwa tej techniki to poznawcza reorientacja po wybiciu Czytaj więcej

Wpływ autorytetu

Wpływ autorytetu - definicja Jeżeli uważam, że jesteś autorytetem, to chętniej spełnię twoją prośbę. Przykłady wykorzystywania w marketingu i reklamie: Czytaj więcej

Inspirujące cytaty

Chciałbym, by ten dział nie był kolejnym zbiorem fraz motywacyjnych jakich pełno w Internecie i każda zainteresowana osoba może takowe Czytaj więcej