spoleczny-dowod

Jest to reguła wpływu oparta na mechanizmie konformizmu.

Społeczny dowód słuszności
Jeżeli inni ludzie postępują w dany sposób, to oznacza to że ten sposób jest właściwy i ja również będę postępował w ten sam sposób.

Przykłady wykorzystywania w marketingu i reklamie:

  • odwołanie się wprost do reguły społecznego dowodu słuszności, np.: „wszyscy mają mambę – mam i ja”;
  • pokazywanie tłumów ludzi, które „korzystają” z jakiegoś produkt lub „wspierają”daną inicjatywę (np. strona internetowa Baracka Obamy podczas ostatniej kampanii prezydenckiej w USA, przedstawiająca kandydata na prezydenta na tle kilkudziesięciu osób);
  • liczba „fanów” na Facebooku;

Bibliografia:

  1. Cialdni, R.(2000) Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka. (B. Wojciszke – tłum.) Gdańsk: GWP (Rok oryginalnej publikacji 1993)
  2. Dolinski, D. (2008) Techniki wpływu społecznego. Warszawa: SCHOLAR