Robert Cialdini to prawdziwy klasyk jeżeli chodzi o techniki wpływu społecznego. W swojej bestselerowej książce „Wywieranie wpływu na ludzi” uznał on, że wszelkie techniki wywierania wpływu można sklasyfikować w 6 grupach, które określił mianem „reguł”.
Obecnie wielu badaczy uważa, że podział ten już trochę się zdezaktualizował (np. Doliński, 2008), jednak w dalszym ciągu koncepcja Cialdiniego jest powszechnie stosowana i nie doczekała się silniejszego od niej paradygmatu.
 

 


Bibliografia:

  1. Cialdni, R.(2000) Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka. (B. Wojciszke – tłum.) Gdańsk: GWP (Rok oryginalnej publikacji 1993)
  2. Dolinski, D. (2008) Techniki wpływu społecznego. Warszawa: SCHOLAR
Przeczytaj także: