regula-wzajemnosci

Jest to reguła występująca w każdym społeczeństwie i kulturze (Gouldner,1960; za: Cialdini). Można wręcz pojmować ją jako fundament wzajemnego współżycia wszelkich zbiorowości ludzkich czy zwierzęcych – bez jej przestrzegania stworzenie jakiegokolwiek ładu społecznego prawdopodobnie byłoby niemożliwe.

Reguła wzajemności – definicja

Jeśli ty zrobiłeś dla mnie coś dobrego, to ja także zrobię coś dobrego dla ciebie.

Przykłady wykorzystywania w marketingu i reklamie:

  • wszelkie darmowe próbki (np. kosmetyków, kawy, fragmenty e-booków itp.);
  • degustacje;
  • kartki świąteczne dla klientów;
  • materiały promocyjne (długopisy, notatniki, eko-torby itp.);
  • konkursy z nagrodami;

Inne przykłady:

  • uprawianie polityki – istnieje pogląd, że istotą działalności politycznej jest wyświadczanie przysług kolegom partyjnym i tym samym budowanie swoich grup poparcia przez polityka. Zazwyczaj odbywa się to na zasadzie obsadzania stanowisk państwowych „swoimi ludźmi”, w celu uzyskania później od nich rewanżu np. w postaci głosowania na daną osobę, podczas wyborów w strukturach partii itp.;
  • kupowanie komuś drinków w klubie – tutaj w grę wchodzi dodatkowo czynnik zwiększania odurzenia u osoby, na którą wywierany jest wpływ i tym samym podnoszenia podatności tej osoby na manipulację;
 
 

Bibliografia:

  1. Cialdni, R.(2000) Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka. (B. Wojciszke – tłum.) Gdańsk: GWP (Rok oryginalnej publikacji 1993)
  2. Dolinski, D. (2008) Techniki wpływu społecznego. Warszawa: SCHOLAR
Przeczytaj także: